KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – NOWOŚĆ !

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu nowego zawodu,
 • rozpoczęciu własnej działalności gospodarcze.

BĄDŹ NA NOWO ATRAKCYJNY ZAWODOWO !

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?
 
Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego w prowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia zawodowego.

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Gdańsku i uzyskuje uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Absolwenci otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu,
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek: posiadanie wykształcenia średniego.


Czy kursy organizowane przez PCKZiU w Pucku są płatne?

Nie - uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez PCKZiU w Pucku jest bezpłatne.

Jakie dokumenty należy złożyć podczas rekrutacji?

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 • podanie o przyjęcie na kurs,
 • 2 fotografie.


Gdzie pytać o szczegółowe informacje?

Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzą:

                                          

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Lp.

Nazwa Kursu/Kwalifikacji

Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu w którym wyodrębniono dana kwalifikację
(informacje do pobrania)

1.

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

3 semestry

 

2 semestry

 

753105/311941

 

Krawiec/Technik przemysłu mody

2.

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

3 semestry

 

 

2 semestry

 

 

351203

 

 

Technik informatyk

3.

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

3 semestry

613003

Rolnik

4.

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3 semestry

314207

Technik rolnik

5.

MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

3 semestry

311516

Technik spawalnictwa

6.

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

3 semestry

325509

Technik Bezpieczeństwa i  Higieny Pracy

7.

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

2 semestry

 

2 semestry

431103 

 

351203

Technik rachunkowości

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo