Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku udostępnionej pod adresem: https://pckziu-puck.pl

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak istotnej aktualizacji

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • multimedia nadawane na żywo,
  • treści od innych podmiotów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 1 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 673 20 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura żądania dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu , opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy ul. Kolejowej 7 można dojechać pociągiem, autobusem lub autobusem miejskim (przystanek autobusowy 20 m od wejścia głównego). Odległość od najbliższego przystanku PKP/PKS wynosi około 500 metrów. Od dworca autobusowego/ dworca PKP do siedziby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku prowadzi chodnik. Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

BUDYNEK SZKOŁY:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadzą 4 wejścia wszystkie od ulicy Kolejowej. 2 wejścia do budynku przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo – wejścia od dwóch stron łącznika do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową. W przypadku dwóch kolejnych wejść do budynku prowadzą do nich schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada windę, ale jest ona udostępniona na użytek instytucji publicznych min.: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku szkoły, wejście na piętro budynku odbywa się z wykorzystaniem schodołazu. W Budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających się na wózkach (wejście od strony łącznika). Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i innych pomieszczeń szkoły (poza pracowniami gastronomicznymi) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. Środków wspierających komunikowanie się: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

BUDYNEK WARSZTATÓW (budynek przynależący do budynku szkoły oddalony od wejścia głównego o 50 m):

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kolejowej. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo. Do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy (budynek parterowy).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku warsztatów. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. Środków wspierających komunikowanie się: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.

BUDYNEK PRACOWNI SZKUTNICZEJ (budynek przynależący do budynku szkoły oddalony od wejścia głównego o 90 m od łącznika wejście od lewej strony 50m):

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kolejowej. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach lub ograniczonych ruchowo. Do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy (budynek parterowy).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w budynku warsztatów. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. Środków wspierających komunikowanie się: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma możliwości zapewnienia tłumacza polskiego języka migowego.