1. Terminy rekrutacji - pobierz
  2. Wniosek o przyjęcie do klasy I - pobierz
  3. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych PCKZiU w Pucku w roku szkolnym 2023/2024 - pobierz
  4. Zaświadczenie od pracodawcy dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia - pobierz
  5. Informacja dla rodzica dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia - pobierz
  6. Zgoda na przetwarzanie danych RODO - pobierz

 


 


 


TECHNIKUM

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych. Uczniowie technikum, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

Technik ekonomista   Ulotka

Technik logistyk   Ulotka

Technik informatyk    Ulotka

Technik mechanik  Ulotka

Technik żywienia i usług gastronomicznych  Ulotka

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

Fryzjer     Ulotka

Kucharz     Ulotka

Mechanik - monter maszyn i urządzeń    Ulotka

Mechanik pojazdów samochodowych  Ulotka

Klasy wielozawodowe w dowolnie wybranym zawodzie