Projekt
„PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie”

Dzisiaj p. pedagog Beata Wochna przygotowywała uczniów do wyjazdu na staże na Costa del Sol korzystając ze słońca na naszym, puckim, „oksfordzkim” Kostka del Sol.

Uczniowie przymierzali też buty robocze, w których będą pracować w hiszpańskiej Maladze oraz uzupełniali brakujące dokumenty.

Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) wynosi 394 165,57 PLN
w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.

W poniedziałek 4 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024.

Inaugurację nowego roku szkolnego w największej szkole powiatu puckiego zainicjował Dyrektor Grzegorz Pałucki, który od tego roku pełni funkcję Dyrektora naczelnego a dotychczasowy Dyrektor Kazimierz Czernicki może teraz odpoczywać na zasłużonej emeryturze.

Klasy pierwsze, których uczniowie licznie przybyli na rozpoczęcie roku szkolnego powitał również Starosta Pucki Jarosław Białk.

Uroczystość nasza była także okazją do wręczenia nagród i stypendiów dla uczniów za miniony rok szkolny.

Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym naukę w naszym PCKZiU życzymy wysokich wyników w nauce, rozwijania pasji i zainteresowań oraz udanej  realizacji planów.

Czytaj więcej...

Projekt
„PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie”

Wyniki rekrutacji

W dniach 17-18.07.2023 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy ul. Kolejowej 7 odbyły się posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego.

Zadaniem Zespołu była weryfikacja złożonych dokumentów, ocena listu motywacyjnego i dokonanie wyboru uczestników mobilności w ramach projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników. Do 14.07.2023 r. wpłynęło 46 formularzy wraz z załącznikami.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie:

Klasa III TL

 1. Patrycja Okrój
 2. Daria Meier
 3. Patrycja Skrzypczak
 4. Aleksandra Tutkowska
 5. Milena Domke

Klasa IV TL

 1. Aleksandra Koy
 2. Laura Kandziora

Klasa V TL

 1. Błażej Jeka
 2. Franciszek Aremke
 3. Wiktor Cirocki
 4. Kinga Czarnowska

Klasa III TG

 1. Natalia Pałkowska
 2. Julia Koss
 3. Zuzanna Koss
 4. Adrian Brzeski
 5. Martyna Nowowiejska
 6. Anna Kempa
 7. Tomasz Tempski
 8. Anna Szymańska
 9. Antonina Górska

Klasa III TŻ

 1. Tymon Adamek
 2. Filip Hintzke
 3. Daniela Wolszon
 4. Martyna Bronka

Klasa V TŻiUG

 1. Paulina Żaczek
 2. Konrad Radtke
 3. Ewelina Dettlaff
 4. Martyna Dąbrowska

Klasa III b

 1. Amelia Dudek
 2. Antonina Konkel

Uczniowie niezakwalifikowani do udziału w projekcie i umieszczeni na liście rezerwowej:

Klasa III TL

 1. Przemysław Mienik
 2. Jakub Szreder
 3. Maciej Mollin

Klasa IV TL

 1. Kacper Ciskowski
 2. Patrycja Dettlaff
 3. Patryk Korthals
 4. Grzegorz Maciszka
 5. Maciej Bradtke
 6. Gracjan Grubba
 7. Paweł Jeszke

Klasa V TL

 1. Piotr Lessnau
 2. Aleksander Pulczyński
 3. Julia Królas
 4. Wojciech Pestilenz

Klasa III TG

 1. Wiktoria Pieszak
 2. Kinga Marzeion

Klasa IV TŻiUG

 1. Piotr Skrzypczak

Od wyników rekrutacji można odwołać się do Dyrektora PCKZiU w Pucku składając pismo do kancelarii szkoły do 20 lipca 2023 r.

Spotkanie organizacyjne

3 sierpnia 2023 r. o godzinie 9.00 w sali 016C lub 017 C odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami prawnymi. Obecność obowiązkowa!

Uczestnicy projektu zobowiązani są do posiadania dowodu osobistego lub paszportu oraz rachunku bankowego w PLN.

Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) wynosi 394 165,57 PLN
w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom biorącym udział w obchodach Dnia Języka Ojczystego.

Oto wyniki:

Kategoria - Dyktando kl. II:
1 miejsce - Natalia Pałkowska, kl. II TG
2 miejsce - Kamil Stencel, kl. II TP
3 miejsce - Jakub Styn, kl. II TP

 

Kategoria - Dyktando kl. I:
1 miejsce - Kacper Kryża, kl. I TLb
2 miejsce - Irena Ruta, kl. I TLb
3 miejsce - Angelika Bobrowska, kl. I TP
exequo Dawid Hincka, kl. I TLb

Kategoria Literaki:
1 miejsce - Konrad Rosin, kl. I TLb (367 słów)
2 miejsce - Jakub Wesserling, kl. I TLb (275 słów)
3 miejsce - Michalina Wesserling, kl. I TLb (270 słów)

Z klas szkoły branżowej została nagrodzona Ola Marszałkowska z kl. 1d (235 słów).

Honorowe miejsce zostało przyznane Pani Joannie Styczewskiej za 366 słów!

Nagrodziliśmy również dwa filmiki nagrane na tik-toka:
1. Oliwia Grzywacz, Agnieszka Konkel, Daria Bigott z klasy III TE
2. Patrycja Okrój, Daria Meier, Patrycja Skrzypczak, Milena Domke z klasy II TL.

Czytaj więcej...

W piątek 23 czerwca odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkolnego i jednocześnie pożegnanie klas kończących szkołę branżową. W trakcie uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk Wicestarosty i Dyrektora, a pozostali uczniowie po wręczeniu świadectw mogli rozpocząć wakacje.

Pożegnaniom uczniów towarzyszyła również część artystyczna oraz prezentacje klas kończących szkołę prezedstawiające różne chwile spędzone w naszej szkole. Potem były jeszcze podziękowania, wspomnienia i wzruszenia...

Czytaj więcej...

Projekt
„PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie”

REKRUTACJA

W ramach projektu odbędą się 2 mobilności trwające 4 tygodnie:

 • 30 września - 28 października 2023 r. - Málaga (Hiszpania)
 • 28 kwietnia - 25 maja 2024 r. - Setúbal koło Lizbony (Portugalia).

Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie oraz w roku szkolnym 2023/24 jest uczniem klasy III, IV lub V kształcącym się w zawodzie: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych lub kucharz.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć w kancelarii PCKZiU w Pucku w terminie od 26 czerwca do 14 lipca 2023 r. następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • zgodę rodziców,
 • list motywacyjny, w którym uzasadni chęć wzięcia udziału w projekcie,
 • oświadczenie o pochodzeniu z rodziny niepełnej (opcjonalne),
 • zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego (opcjonalne),
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (opcjonalne).

Regulamin rekrutacji

Przedsięwzięcie „PCKZiU w Pucku kształci zawodowo w Europie
o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000071330
realizowane na zasadach Programu Erasmus+
w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
.

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) wynosi 394 165,57 PLN
w podziale: 82,52% środki europejskie, 17,48% środki krajowe.

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo