loga

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

w ramach projektu:

„Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020

nr Umowy o dofinansowanie 00362-6523.2-SW1110554/20/21

realizuje szkolenia mające na celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego w obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego oraz kompleksową popularyzację żeglarstwa w szkołach publicznych powiatu puckiego poprzez realizację 6 przedsięwzięć – zajęć, kursów, szkoleń oraz koła żeglarskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Z podziałem na części:

Część 1 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących tematykę z zakresu popularyzacji wiedzy o regionie, gospodarce morskiej, edukację ekologiczną oraz żeglarską - grupa wiekowa uczestników – 10 -14 lat. 

Część 2 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących kursy żeglarskie
i motorowodne
– grupa wiekowa uczestników – uczniowie powyżej 14 roku życia.

Część 3 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących doskonalenie umiejętności żeglarskich w ramach koła żeglarskiego – zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami żeglarskimi lub motorowodnymi.

Część 4 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie kadry młodszej – zajęcia przeznaczone dla osób tj. uczniowie i nauczyciele z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego myślących o pracy związanej z żeglarstwem.

Część 5 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie instruktorów – animatorów – zajęcia przeznaczone dla przedstawicieli szkół, nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu posiadających uprawnienia.

W roku 2019 w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” współfinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr 00046-6523.2-SW1110056/17/18 – zrealizowano zajęcia z nauki pływania.

Projekt jest sfinansowany w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest liczba przedsięwzięć na rzecz edukacji morskiej i żeglarskiej – 6 oraz liczba dzieci i młodzieży objętych edukacją morską i żeglarską w tym niepełnosprawnych – 420.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 287 050,64 zł

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo