KwalifikacyjneKursyZawodowe

Kursy zawodowe

Licznik odwiedzin

1777949
Wizyt dziś
Wizyt wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
96
988
6575
29326
29165
1777949

Oferta kształcenia dla młodzieżyTECHNIKUM

Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych. Uczniowie technikum, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

technik mechanik - mechanika precyzyjna   movie

  Patronat firm:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd Hewelt z Mrzezina
 2. Fabryka Maszyn „POMECH” S.A w Pucku
 3. SZKUNER Sp. z o.o., w Władysławowie

technik ekonomista - reklama i marketing   movie

technik informatyk - grafika i gry komputerowe    movie

technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki    movie

technik logistyk - zarządzanie transportem        movie

  Współpraca z:
 1. Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu
 2. Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wroclawiu
 3. LeanQ Team Sp. z o.o.

 BRANŻOWA SZKOŁA I ST.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

sprzedawca

  Patronat firmy:
 1. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pucku

fryzjer - nowość!

magazynier-logistyk - nowość!

kucharz     movie

ślusarz       movie

  Patronat firm:
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS” Olgierd Hewelt z Mrzezina
 2. Fabryka Maszyn „POMECH” S.A w Pucku
 3. SZKUNER Sp. z o.o., w Władysławowie

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających - nowość!

kierowca mechanik - nowość!

klasy wielozawodowe w dowolnie wybranym zawodzieDokumenty do pobrania:TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Od 8 maja do 20 czerwca 2017 roku  do godz: 15:00  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru), umów o pracę lub zaświadczeń od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego od dnia 01.09.2017 roku (dotyczy klas Branżowej Szkoły I Stopnia - ZSZ wg wydanego przez szkołę wzoru).

Od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku do godz. 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 28 czerwca 2017 roku od godz. 12.00 do 29 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 lipca 2017 roku do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 10 lipca 2017 roku do 13 lipca 2017 roku do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez :

 • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,
 • karty informacyjnej - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (pobrać z gimnazjum) ,
 • kserokopii aktu urodzenia,
 • karty zdrowia (pobrać z gimnazjum),
 • 2 fotografii (podpisanych na odwrocie).

14  lipca 2017 roku do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Do 21 sierpnia 2017 roku – należy dostarczyć do szkoły  umowę o pracę z młodocianym pracownikiem (do Branżowej Szkoły I Stopnia - Zasadniczej Szkoły Zawodowej).

Od 11 lipca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku do godz. 15:00składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 17 sierpnia 2017 roku - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
18 sierpnia 2017 roku do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Od 18 sierpnia 2017 roku do 25 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00  – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, karty informacyjnej - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, karty zdrowia i 2 fotografii (podpisanych na odwrocie) w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Do 28 sierpnia 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Projekty unijne

 

 

Ciekawe strony

cke logo