1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w PCKZiU -
      POBIERZ PDF     POBIERZ DOCX
 3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 4. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 5. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2018/2019 - POBIERZ
 6. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 7. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2018/2019 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 8. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2018/2019 - szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - pobierz
  • Szkoły policealne dla dorosłych - pobierz
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - pobierz
 9. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ
 10. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 11. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ
 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - sprzedawca - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ślusarz - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów szamochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa A - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa C - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa D - POBIERZ

Szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz
 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik administracji - pobierz
 • Liceum ogólnokształcące - pobierz

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo